Agenda

 
2021
Datum/date
Anlass/manifestation Ort/lieu
9. Mai 2021 Ankörung / Sélection Rothenburg LU 
Generalversammlung 2021 briefliche Abstimmung
18. Juli 2021 Ankörung / Sélection Rothenburg LU 
25. September 2021 Plauschtag findet nicht statt
31. Oktober 2021 Ankörung / Sélection Rothenburg LU
 
 
2022
Datum/date
Anlass/manifestation Ort/lieu
15. Mai 2022 Ankörung / Sélection Rothenburg LU